Velkommen til Kjølstad Sag

Den første tømmerstokken ble skåret ved Kjølstad sag våren 2009. Saga ligger på gården Kjølstad Nordre ved Vikersund i Modum Kommune i Buskerud. Saga er ei enmannsbetjent sirkelsag av typen Kara.
                               
Her skjæres materialer for salg. Skogeiere kan også komme med eget tømmer for å få skjært dette som leieskur. Skulle man ikke ha noe eget tømmer, men ønske noen spesielle dimensjoner, er vi behjelpelige med å ordne dette.

Produkter

- Plank
- Bord
- Lekter
- Hon

Nyheter
Kjølstad sag på nett med ny webside
Kontakt

Øyvind Wiger
Brunesveien
3370 VIKERSUND

Tld: 416 42 731
E- post oewig@online.no