Produkter og Priser

Materialer selges ujustert, dvs at målene ikke er like eksakte som for justerte materialer. Saging vil aldri bli like nøyaktig som høvling, dessuten vil ikke alle materialene krympe like mye ved tørking. God nøyaktighet ved den nye saga gjør allikevel de uhøvlede materialene brukbare til de fleste formål. Hvis man ikke trenger noen innervegg er det ingen grunn til å ha noen betenkeligheter med å bruke ujusterte materialer. Prisene på våre materialer er også betraktelig lavere enn på justert trelast.

Priser på plank av gran og furu, min. 2/3 kant
Oppdatert 19. april 2018

Tykkelse\Bredde i mm

100

125

150

175

200

38

11,-

 

18,-

 

 

50

14,50

17,-

20,-

 

29,-

Priser ekskl. mva. 5% rabatt ved kjøp over 3000kr. Maks 1/3 vankant

Skal man kle et hus med tømmermannskledning, er det en fordel å ha uhøvlede bord, slik at man kan få den rette siden ut. Å høvle slik kledning har ingen hensikt. Vi selger kledningsbord i 5- og 6-toms bredde. Her er det mye penger å spare på å ikke gå i byggevareforretning

Priser på bord:

Tykkelse\Bredde i mm

100

125

150

200

22 (gran, skarpkant)

9,50

11,50

13,50

 

22 (furu, en del vankant)

5,50

7

8,50

 

25 (gran, skarpkant)

     

12,-

Priser ekskl. mva. 5% rabatt ved kjøp over 3000kr.

Lekter:
Lekter splittes opp av tørket plank til ønsket dimensjon. Dette gjøres kun på bestilling. Priser avhengig av dimensjon. Be om tilbud.

Frakt kan ordnes

Materialene er skåret i fjor vår og sommer

Har en del furuplank og bjørkeplank av god kvalitet. Fin til snekkerarbeider.

"Gjerdehon av gran"
"Materialer for salg stablet opp for tørking."
Produkter

- Plank
- Bord
- Lekter
- Hon

Nyheter
Kjølstad sag på nett med ny webside
Kontakt

Øyvind Wiger
Brunesveien
3370 VIKERSUND

Tld: 416 42 731
E- post oewig@online.no